การอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  2. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

<< รูปแบบการดำเนินการ
Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com