วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

  1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ ชื่อบัญชี มทร.สุวรรณภูมิ เงินรายได้ เลขที่บัญชี 128-0-28939-2
  2. ชำระด้วยเงินสดที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
  3. ชำระด้วยเงินสดที่จุดลงทะเบียน ณ บริเวณจัดงานในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
หมายเหตุ : ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ