ข้อมูลโรงแรมและที่พัก

กรุงศรีริเวอร์
จำนวนห้อง : 212 ห้อง (3 คน / ห้อง)
เบอร์โทร : 035-244333
ราคาห้อง : 1,300 - 1,700 บาท
ระยะทาง : ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 7.3 กิโลเมตร
http://www.krungsririver.com/

วรบุรี
จำนวนห้อง : 172 ห้อง (3 คน / ห้อง)
เบอร์โทร : 035-249600-49
ราคาห้อง : 1,500 - 1,750 บาท
ระยะทาง : ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 8 กิโลเมตร
http://www.woraburi.com/th/woraburiayothaya/
คลาสสิค คามิโอ
จำนวนห้อง : 195 ห้อง (3 คน / ห้อง)
เบอร์โทร : 035-212535
ราคาห้อง : 1,600 - 2,600บาท
ระยะทาง : ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 4.8 กิโลเมตร
www.kameocollection.com/Classickameo-ayutthaya/
อโยธยาริเวอร์ไซต์
จำนวนห้อง : 102 ห้อง (3 คน / ห้อง)
เบอร์โทร : 035-234873-7
ราคาห้อง : 800 - 1,300 บาท
ระยะทาง : ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 7.1 กิโลเมตร
http://ayothayariversidehotel.com/
ศรีอยุธยาธานี
จำนวนห้อง : 90 ห้อง (4 คน / ห้อง)
เบอร์โทร : 035-233-041
ราคาห้อง : 500 - 600 บาท (ไม่มีอาหารเช้า)
ระยะทาง : N/A
ริเวอร์วิวเพลส
จำนวนห้อง : 84 ห้อง (3 คน / ห้อง)
เบอร์โทร : 035- 241- 444
ราคาห้อง : 1200 - 1500 บาท
ระยะทาง : N/A

แคนทารี
จำนวนห้อง : 193 ห้อง (3 คน / ห้อง)
เบอร์โทร :  035-337-177, 035-229-955 
ราคาห้อง : 2300 - 2900 บาท
ระยะทาง : N/A
http://www.kantarycollection.com/

อยุธยาแกรนด์
จำนวนห้อง : 197 ห้อง (3 คน / ห้อง)
เบอร์โทร :  035-335-483-9 
ราคาห้อง : 1000 บาท
ระยะทาง : N/A
http://www.aygrandhotel.com/
Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com